dien dan wapmaster,forum wapmaster
Hack Cf Mới Nhất Bmt24h

Admin giúp e code forum xtgem vs

10/12/2015 - 21:16Xem
Hoangde Hoangde
[Thành viên]
Muốn thêm Bbcode và smile vào forum thì fải làm ntn ạ?
[Like: 0]
10/12/2015 - 23:55Xem
Forum thì vào admin.js thìm đoạn replace. Smile khó hơn
[Like: 0]
11/12/2015 - 01:09Xem
HoangDe12 HoangDe12
[Thành viên]
Sao không thấy đoạn replace ad ơi
[Like: 1]
11/12/2015 - 01:39Xem
Show admin.js đây.
Smile vào smile.js ở chat
[Like: 0]
11/12/2015 - 01:44Xem
HoangDe12 HoangDe12
[Thành viên]
{% if post.author %}
{% if show_avatars %}
<div class="phdr"><img src="/icon/clock_play.png">Đăng: <small> {% include 'time.twig' %}</small></div><div class="member"><table cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><td width="auto"><img src="{{avatar_src}}" width="50" height="50" alt="Admin" /></td><td>

<img src="/icon/member10.gif width="30" height="12"><b>{% endif %}
{% if post.author.name == "HoangDe12" %}
<a href="{{ post.author.link }}" title="{{ translate ( 'view_user_profile', post.author.name ) }}"><img src="/icon/King1.gif" alt="" /><font color="red">HoangDe12</font></a>
{% elseif post.author.name == "Pro" %}
<a href="{{ post.author.link }}" title="{{ translate ( 'view_user_profile', post.author.name ) }}"><font color="blue">{{ post.author.name }}</font></a>
{% elseif post.author.name == "Admin10x" %}
<a href="{{ post.author.link }}" title="{{ translate ( 'view_user_profile', post.author.name ) }}"><font color="red">{{ post.author.name }}</font></a>
{% else %}
<a href="{{ post.author.link }}" title="{{ translate ( 'view_user_profile', post.author.name ) }}">{{ post.author.name }}</a>
{% endif %}
</b>
{% if post.author.name == "HoangDe12" %}
   <br>Cấp Bậc:<img src="/icon/admin.gif" width="30px" height="12px" alt="" />
{% elseif post.author.name == "Adbcv" %}
   <img src="/icon/admin.gif width="30" height="12">
{% elseif post.author.name == "..." %}
<br>
   Cấp Bậc:<img src="" alt="" />
{% else %}<br>Cấp Bậc:<img src="/icon/member10.gif" alt="" width="30" height="12" />
{% endif %}</td></tr></table>
</div>

{% else %}
<div class="phdr"><img src="/icon/clock_play">Đăng:
<small> {{ post.created_at|date_timezoned("H:i / d-m-Y") }} </small></div><div class="member"><table cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><td width="auto"><img src="http://ddvn.me/images/empty.png" width="100" height="100" alt="Admin" /></td><td><img src="http://vui10x.hexat.com/images/mem.png"><b>{{ post.anonymous_name }}</b> [Khách]</td></tr></table>
</div>
{% endif %}<div class="tmn">{{msg}}</div>
[Like: 1]
11/12/2015 - 01:45Xem
HoangDe12 HoangDe12
[Thành viên]
Đây ạ
[Like: 0]
11/12/2015 - 02:14Xem
Tia9xVn Tia9xVn
[Smod]
Ta Dùng Code Aichat Mod Thêm Nghe Nhạc Online Và Vài Thứ Vớ Vẩn :hehe:
[Like: 0]
11/12/2015 - 02:20Xem
Tia9xVn Tia9xVn
[Smod]
[Like: 0]
11/12/2015 - 02:39Xem
HoangDe12 HoangDe12
[Thành viên]
@Tia9xVn Chú bạn bên 2hi à :D
[Like: 0]
11/12/2015 - 02:51Xem
Code tia9x đưa chuẩn đó.
[Like: 0]
Trang: 1 2 Sau »
Hãy Đăng nhập để bình luận và viết bài nhé
Tổng số bình luận 14
Chia sẻ bài viết đến bạn bè
Link:
BBcode:
Xem Thêm
Trực Tuyến
1 Khách
Chủ Đề: 149
850 Chat - 171 member - 796554 Views
Khi sao chép hoặc phát hành bất kỳ nội dung nào thuộc Diễn Đàn Wapmaster Bmt24h Vui lòng viết rõ nguồn tác giả bmt24h.
Thanks to XtGem.com — Visual mobile site building tool
C-STAT
Textlink Trần Phú Hiền
Thanks to XtGem.com — Visual mobile site building tool
C-STAT

Old school Swatch Watches