Teya Salat
dien dan wapmaster,forum wapmaster
Hack Cf Mới Nhất Bmt24h

Hướng dẫn cách việt hóa code fourm xtgem

30/08/2015 - 22:35Xem
Xin hướng dẫn

cách việt hoá forum xtgem

cực nhanh cho ai chưa biết
Nếu bạn chưa có forum thì hãy xem Code Forum Xtgem Bản Đơn Giản và Code forum xtgem Bmt24h khi đã có forum ta tiến hành việt hoá.
Tạo thư mục _xtgem_translations sau đó tạo tập tin xtforum
và dán đoạn code này vào tập tin vừa tạo.
Mã:
login=Đăng nhập
signup=Đăng kí
posting_as=Bạn đang đăng nhập như
inbox=Thư đến
profile_settings=Cài đặt
options=Tùy chọn
logout=Đăng xuất
modlog=Nội Quy
join_to_participate=Chào, {a:1}! Join this community to participate!
join=tham gia
online=Online
view_user_profile=Xem {a:1} hồ sơ
guests=Du khách
previous=Trước
next=Tiếp
search_in=Tìm kiếm trong 
in_forum=diễn đàn
in_board=hội đồng quản trị
in_thread=chủ đề
home=Trang chủ
category=danh mục
board=Hội đồng quản trị
thread=Chủ đề
view_hidden_post=Xem bài viết ẩn
post_karma_hidden=Bài viết này được ẩn do điểm thấp.
click_here_to_view_post=Click vào đây để xem bài viết này
edited_at_by=thay đổi nội dung {a:1} bởi
edit=Chỉnh sửa
reply=Trả lời
delete=Xóa
404_message=404 Trang không tìm thấy
view_all_threads=Xem tất cả các chủ đề ({a:1})
start_new_thread=Bắt đầu chủ đề mới
mark_board_as_read=Đánh hội đồng quản trị đọc
join_to_reply=Tham gia trả lời
login_to_start_thread=Đăng nhập để bắt đầu chủ đề
login_to_reply=Đăng nhập để trả lời
no_threads_in_board=Không có chủ đề trong diễn đàn này
thread_closed=Chủ đề này được đóng lại
post_reply=bài trả lời
invite_friends_title=Mời bạn để thảo luận về chủ đề này
invite_friends=Mời bạn
pin=Gim bài
unpin=Bỏ gim
open=Mở
close=Đóng
rename=Đổi tên
from_start=Từ đầu
from_end=Từ cuối
cancel=Hủy bỏ
reply_to_thread=Trả lời cho chủ đề
edit_post=Chỉnh sửa bài
reply_to_post=Trả lời bài viết
your_name=Tên của bạn
your_message=Tin nhắn của bạn
enter_captcha=Vui lòng nhập mã này
captcha_error_images_off=Lỗi: Vui lòng bật hình ảnh trong trình duyệt của bạn
attachments=File đính kèm
attachment_delete=xóa
post=Đăng
preview=Xem trước
join_to_post=Tham gia cộng đồng này để gửi
register_to_post=Bạn phải đăng ký để gửi
thread_title=Tiêu đề
edit_thread=Chỉnh sửa chủ đề
modlog_title=Kiểm duyệt đăng nhập
time=Thời gian
community_name=Tên cộng đồng
action=Hành động
action_details=Chi tiết hành động
edited=edited
post_with_link=1<a href="{a:1}">a post</a>
thread_fullpath=2<a href="{a:1}">"{a:2}" >> "{a:3}" >> "{a:4}"</a> thread
deleted=deleted
a_post=a post
a_thread=a thread
in=in
thread_with_link=3<a href="{a:1}">"{a:2}"</a> thread
board_fullpath=4<a href="{a:1}">"{a:2}" >> "{a:3}"</a>
restricted=restricted
user=Người dùng
user_with_link=5<a href="{a:1}">{a:2}</a>
currently_known_as_with_link=hiện <a href="{a:1}">{a:2}</a>
unrestricted=không hạn chế
silenced=im lặng
unsilenced=unsilenced
approved=đã được phê duyệt
unbanned=unbanned
pinned=pinned
unpinned=tháo gim
closed=đã đóng
opened=đã mở
no_records=Không có hồ sơ
view_post=Xem bài viết
avatar=Ảnh đại diện
display_options=Tùy chọn hiển thị
karma_threshold=Karma threshold
karma_threshold_descr=(Bài viết với nghiệp (Đánh giá) dưới đây số lượng quy định sẽ được ẩn.)
threads_per_page_in_board=Chủ đề cho mỗi trang trong hội đồng quản trị
replies_per_page_in_thread=Trả lời trên mỗi trang trong chủ đề
search_results_per_page=Kết quả tìm kiếm trên trang
show_avatars=Hiện ảnh đại diện
default_reply_sorting=Mặc định trả lời phân loại
oldest_first=Cũ nhất trước
newest_first=Mới nhất trước
save_display_options=Lưu tùy chọn hiển thị
success_wait_or_click_here=Thành công! Vui lòng đợi hoặc click [<a href="{a:1}">đây</a>]
thread_title=Tiêu đề
submit_thread=Gửi chủ đề
search_results=Kết quả tìm kiếm
search_no_results=Xin lỗi, không tìm thấy gì ...
enter_friends_email_and_message=Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn bè của bạn và tin nhắn của bạn
email=Email
message_optional=Tin nhắn (tùy chọn)
send_invitation=Gửi lời mời
email_preview=Xem trước Email
friend_invitation_limit_reached=Xin lỗi, hiện tại bạn không được phép gửi lời mời hơn. Vui lòng thử lại sau
your_avatar_optional=Ảnh đại diện của bạn (không bắt buộc)
shown_to_community=Thể hiện cho cộng đồng
join_community=Tham gia cộng đồng này

Copy code

vậy là đã hoàn thành forum xtgem việt hóa
[Like: 0]
Hãy Đăng nhập để bình luận và viết bài nhé
Tổng số bình luận 1
Chia sẻ bài viết đến bạn bè
Link:
BBcode:
Xem Thêm
Trực Tuyến
1 Khách
Chủ Đề: 149
850 Chat - 171 member - 793691 Views
Khi sao chép hoặc phát hành bất kỳ nội dung nào thuộc Diễn Đàn Wapmaster Bmt24h Vui lòng viết rõ nguồn tác giả bmt24h.
Thanks to XtGem.com — Visual mobile site building tool
C-STAT
Textlink Trần Phú Hiền
Thanks to XtGem.com — Visual mobile site building tool
C-STAT